Kostprijs bepalen voor een laserbehandeling

Kostprijs laserbehandeling

Een van de meest gemaakte fouten is dat het uurtarief wordt bepaald aan de hand van de concurrent(en). Dit is geen indicatie voor een goed prijsbepaling. De kostprijs per behandeling bepaald wat je minimaal moet vragen voor je behandeling om winst te kunnen maken.

Bepaal de kostprijs voor meerdere behandelingen zodat je komt tot een gemiddelde kostprijs. Kies daarbij een goedkope behandeling, een dure behandeling en een behandeling die daartussen zit. 

Om de kostprijs te bepalen kijk je naar de kosten per behandeling. Kijk daarbij zowel naar vaste kosten die elke maand terugkomen als variabele kosten, deze bewegen mee met de omzet.

Vaste kosten
Vaste kosten: hierbij kun je denken aan: huur, gas/water/licht, verzekeringen etc.

Huur 950 euro p/m
Electra/Gas 50 euro p/m
Verzekeringen 100 euro p/m
AOV 120 euro p/m
Totaal: 1220 euro p/m

Variabele kosten: dit zijn kosten die evenredig stijgen/dalen met het aantal behandelingen die je uitvoert.

Variabele kosten
Stel je gebruikt per behandeling een lotion om de oksel mee te reinigen, je gebruikt hiervoor per behandeling 10 ml, in een fles zit 100 ml dus dat betekent dat je hier 10 behandelingen mee kunt doen. Deze fles van 100 ml kost jou 14,00 euro inkoop, dit komt neer op €1,40 per behandeling. 

Lotion 1,40 euro per behandeling
Reiniging doekjes 0,06 per behandeling
Afschrijving laser 9,61 per behandeling
Koffie/Thee/Fris 0,50 euro per behandeling
Etc…

Voor het gebruik van de laser dien je ook een bedrag per behandeling vast te stellen die je meeneemt in je kostprijs berekening. Om de kosten vast te stellen ga ik uit van een afschrijvingsperiode van 5 jaar. Dit houdt in dat je er vanuit gaat de laser maximaal 5 jaar te gebruiken.

Stel dat de aanschafwaarde van een nieuwe laser uitkomt op 50.000 euro. Dit bedrag deel je dan door 5 (50.000/5), dit komt neer op 10.000 euro afschrijving per jaar. Er vanuit gaan dat je 20 behandelingen uitvoert per week, komt dat uit op 1.040 behandelingen (20 behandelingen * 52 weken) per jaar. Dit is een afschrijving van 9,61 euro per behandeling.

Salaris
Jouw eigen salaris kun je bepalen aan de hand van jouw eigen uitgavenpatroon. Kijk daarbij naar de privékosten en stel vast wat je maandelijks nodig hebt om te kunnen leveren. Het is zinvol om in het eerste jaar een buffer op te bouwen voor onvoorziene uitgaven. 

Tevens dien je rekening te houden met de belasting die je dient te betalen over de gemaakte winst, ook wel inkomstenbelasting genoemd. Het is zinvol om een voor aangifte inkomstenbelasting in te vullen zodat je aan het einde van je boekjaar niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. 

In de eerste jaren als ondernemer heb je recht om een aantal fiscale voordelen, bespreek dit samen met je boekhouder. 

BTW
Houdt bij het vaststellen van de prijs voor de behandeling rekening met de BTW (belasting toegevoegde waarde) in Nederland geldt het hoge BTW-tarief op cosmetische behandelingen, neem bij twijfel contact op met je boekhouder om vast te stellen wat het juiste BTW-tarief is waar je rekening mee dient te houden. Dit BTW-tarief komt bovenop de prijs die je hebt vastgesteld voor de behandeling.

Productieve uren
Indien je jouw kostprijs wilt berekenen is het van belang om te kijken naar productieve uren. Het vaststellen van productieve uren gaat als volgt. 

Stel vast hoeveel dagen/weken je per jaar niet werkt als gevolg van vakantie, ziekte, afwezigheid door omstandigheden. 

Aantal weken per jaar: 52
Aantal weken afwezig: 5
Aantal beschikbare weken: 47 (52-5)

Aantal uren per dag productief: 7
Aantal uren per dag niet productief: 1

Aantal werkdagen per week: 5

Berekening:
5 * 7 = 35 uur per week productief
35 uren * 47 weken = 1.645 productieve uren per jaar.


Webinar: ‘Nieuwe klanten voor mijn praktijk’

Binnenkort organiseren wij een webinar met het onderwerp: ‘Nieuwe klanten voor mijn praktijk’. 

  • Praktische handvatten bij het opzetten van jouw eerste campagne om nieuwe klanten aan te trekken. 
  • Praktijkcase uitgelicht: Laserontharing campagne waarin we 12 nieuwe en terugkerende klanten in de eerste maand hebben binnengebracht als gevolg van de campagne.

Via deze link kun jij je gratis aanmelden, wacht niet te lang er zijn totaal 50 plaatsen beschikbaar!